metafoorfilm
Rainer salu

Nimi:Rainer Salu
Sünd:18.05.1983,Tallinn,ENSV
Kodulinn:Tartu,Eesti

Loominguliselt tegev lapsepõlvest peale,valdavalt iseõppinud,
kuid omandanud kogemusi ka kunstiringis ja kursustel.
Katsetanud eri tehnikais ja stiilides,kuid pikemalt peatuma jäänud
digitaalselt töödeldud söejoonistuste juurde.
Samuti on väga oluline osa animatsioonil,sekka ka mõned instrumentaalid.

Muud huvid:kirjandus,muusika,film,mängud,kosmos...
Name:Rainer Salu
Birth:18.05.1983,Tallinn,ESSR
Hometown:Tartu,Estonia

Creatively active since childhood,mostly self-taught,
also gained experience in the art group and courses.
Experimenting with different techniques and styles,
i found i'm interested about digitally processed charcoal drawings.
Also very important part is animation and among some of the instrumentals.

Other interests:literature,music,film,games,space...